Ingen begivenheder fundet.

Hjemmesiden er sidst opdateret 25.apri 2020

Coronavirus

På grund af smittefare er alle gudstjenester og møder aflyst foreløbig til d.10.maj. Da situationen løbende ændrer sig, opfordres man til at søge yderligere oplysning på Lolland-Falster Stifts hjemmeside. Kirkelige handlinger gennemføres stadig, dog højest med 10 deltagere. Dette gælder dog ikke begravelser og bisættelser, hvor der må være 1 person for hver 4m2 i skibet. Det betyder, at der i Aastrup kirke må deltage 21 personer udover præst og kirkebetjening.

 

 

Prædiken

Så længe kirken er lukket, vil man under fanen Ord til eftertanke kunne finde en prædiken over helligdagens tekst.

Tilbud til småbørnsfamilier

Ønsker du at deltage i babysalmesang, eller skal dit barn være minikonfirmand? læs mere under fanen aktuelt

Hvem spørger jeg om gravsteder på kirkegården?

Der kan være mange spørgsmål om gravsteder på kikegården. De spørgsmål kan man få svar på hos graveren eller kirkeværgen.

Ønsker man at oprette et gravsted i forbindelse med dødsfald i familien henvender man sig til graveren. Han kan også svare på spørgsmål om pasning og vedligeholdelse af et gravsted.

Når man har valgt et gravsted, udsteder kirkeværgen et bevis på, at man har brugsretten til gravstedet, et såkaldt gravfæstebrev.

Ønsker man at indgå aftale om pasning af gravstedet, skal man tale med graveren, hvis man ønsker at betale efter regning en gang om året. Ønsker man at indgå en aftale for hele fredningsperioden, som er 30 år for et kistegravsted og 10 år for et urnegravsted skal man tale med kirkeværgen. Derefter oprettes der et gravstedslegat, det vil sige, der udfærdiges en skriftlig aftale om pasning og vedligeholdelse af gravstedet, som underskrives af gravstedsindehaveren og kirkeværgen. Når det aftalte beløb er indbetalt af gravstedsindehaveren, træder aftalen i kraft.

Ønsker man at forny sit gravsted skal man tale med kirkeværgen.

Man kan komme i kontakt med graveren Hans-Henrik Hildebrand på kirkegården eller på tlf.: 30 66 47 52 eller på e mail: b.og.hh-hildebrand@post.tele.dk

Kirkeværge Margit Jørgensen kan kontaktes på tlf.: 25 57 38 37 eller på e mail: mkmk@mail.dk

 

 

Lørdagsdåb

Da efterspørgslen på dåb om lørdagen er stigende, har jeg i samråd med menighedsrådet besluttet at tilbyde dette en gang i kvartalet. Første mulige dato er lørdag d.6.juni.

Man kan fortsat få sit barn døbt ved gudstjenester på søn- og helligdage.

cookie information